Přejít na obsah

Košík

Váš košík je prázdný

Přihlásit se k odběru newsletteru

Popište, co vaši zákazníci obdrží, když se přihlásí k odběru vašeho newsletteru.

Zásady ochrany osobních údajů

O osobních údajích
Pro nás ve společnosti Kugy je velmi důležité, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány bezpečným způsobem. Řídíme se všemi zákony a předpisy, které se vztahují na ochranu osobních údajů. Tyto zásady vám mimo jiné pomohou pochopit, jaké údaje shromažďujeme, jak je používáme a jaká máte práva. Se svými dotazy nebo obavami ohledně toho, jak s vašimi údaji nakládáme, se můžete kdykoli obrátit na náš zákaznický servis. Kontaktujte nás na adrese support@kugy.eu a my se vám ozveme ohledně vašeho požadavku. Další informace k této problematice naleznete v části "Vaše práva".

Kdo je zodpovědný za vaše osobní údaje?
Za zpracování vašich osobních údajů odpovídá Kugy d.o.o, Zabreznica 53D, 4274 Žirovnica, Slovinsko. Pokud chcete kontaktovat tým Kugy, můžete kontaktní údaje naleznete zde.
___________________________________________

Přehled zásad ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů se vás týkají bez ohledu na to, zda navštěvujete naše webové stránky za účelem nákupu, prohlížení naší nabídky nebo máte zájem o náš newsletter. Tyto zásady ochrany osobních údajů se tedy vztahují na veškeré zpracování osobních údajů - bez ohledu na to, zda s námi navážete kontakt prostřednictvím našich webových stránek, telefonicky nebo prostřednictvím našich sociálních sítí. 

Níže je uveden souhrn toho, co je obsaženo v těchto zásadách ochrany osobních údajů:
• Co jsou osobní údaje?
• Jaké osobní údaje zpracováváme?
• S kým můžeme sdílet vaše informace?
• Vaše práva
• Jak Kugy chrání vaše osobní údaje?
• Změny zásad ochrany osobních údajů
• Kontakt
___________________________________________

Co jsou osobní údaje?

Bez ohledu na to, jakým způsobem se s námi spojíte (přes web, telefon nebo jinými kanály), získáváme o vás informace, tzv. osobní údaje. Velkou část osobních údajů, které zpracováváme, vytváříte vy sami, když jste s námi v kontaktu nebo využíváte naše služby.


Osobními údaji se rozumí všechny informace, které lze použít k identifikaci fyzických osob. K tomu mohou sloužit buď přímo osobní údaje, nebo v kombinaci s dalšími informacemi. To znamená, že všechny informace, které nelze použít k vaší identifikaci, je třeba považovat za neosobní údaje, označované také jako anonymní informace. Pokud jsou takové anonymní údaje kombinovány s vašimi osobními údaji, budou tyto údaje považovány za osobní údaje.

V zásadě platí následující: Můžete odmítnout poskytnout určité osobní údaje, když vás o to požádáme. Můžete ovlivnit, jaké informace nám chcete poskytnout, ale může to zkomplikovat nebo omezit poskytování námi poskytovaných služeb. Například bez dodací adresy vám nemůžeme doručit zboží.

Vaše údaje zpracováváme pouze v souladu s účely popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

___________________________________________

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Aby bylo možné vyřizovat vaše objednávky, nákupy a recenze potřebujeme o vás zpracovat tyto informace:
• Název
• Adresa, telefonní číslo a e-mail
• Platební informace a historie plateb
• Informace o vaší objednávce (např. číslo objednávky, produkt, dodací adresa, faktura a obsah vašich recenzí)

Činíme tak na právním základě plnění kupní smlouvy; bez těchto informací nemůžeme splnit naši dohodu s vámi. Informace uchováváme po dobu 36 měsíců od doručení a platby, abychom vám mohli pomoci s případnými stížnostmi a záručními záležitostmi.

Abychom mohli dodržovat zákony a předpisy, které se na nás vztahují , musíme o vás zpracovávat tyto informace:
• Název
• Adresa
• Platební informace a historie plateb
• Informace o vaší objednávce (např. číslo objednávky, produkt a dodací adresa)

Činíme tak na právním základě zákonné povinnosti, což znamená, že s údaji musíme zacházet v souladu se zákony, kterým podléháme. Příkladem je zákon o účetnictví, a proto tyto informace ukládáme s omezeným přístupem 7 let + aktuální rok.

Abychom vám mohli nabízet zákaznický servis, potřebujeme o vás zpracovat tyto informace:
• Název
• Telefonní číslo a/nebo e-mail
• Číslo sociálního pojištění (u určitých platebních možností)
• Platební informace a historie plateb
• Informace o vaší objednávce (např. číslo objednávky, produkt, dodací adresa a faktura)
• Informace, které poskytujete při komunikaci s námi

Činíme tak na právním základě, že zpracování je nezbytné k uspokojení našeho oprávněného zájmu, abychom mohli odpovídat na vaše dotazy. Informace uchováváme po dobu 36 měsíců, abychom mohli vyřešit záležitosti zákaznického servisu, ale také abychom mohli vyřídit případné reklamační záležitosti.

Abychom vám mohli nabídnout naše produkty a další nabídky na našich stránkách prostřednictvím partnerů zpracováváme o vás tyto informace:
• Údaje shromážděné na webu a ze souborů cookie, jako jsou například produkty, na které jste klikli a stránky, které jste navštívili, si přečtěte více v našem zásady používání souborů cookie
• Číslo objednávky
• E-mailem
• Telefonní číslo
• Metadata, která jste poskytli, jako je pohlaví a zájmy

Činíme tak na právním základě, že zpracování je nezbytné k uspokojení našeho oprávněného zájmu nabízet vám naše produkty až 36 měsíců po vaší poslední aktivitě na našem webu. K tomu využíváme především reklamní služby a partnery, které naleznete níže. Další informace o zpracování prostřednictvím těchto kanálů si můžete přečíst také pomocí následujících odkazů:

Apptus Technologies AB: https://www.apptus.com/integrity-policy/
Apptus se používá k tomu, abychom vám poskytli nejlepší možnou a relevantní zkušenost na našich stránkách, např. prostřednictvím vylepšených možností vyhledávání a personalizovaných doporučení produktů.

Google a Youtube: https://policies.google.com/privacy/partners
Naše webové stránky využívají remarketing s Google Adwords prostřednictvím poskytovatele Google Inc. Díky tomu se vám mohou na jiných webových stránkách a prostřednictvím Vyhledávání Google zobrazovat osobní reklamy na základě vašeho předchozího chování na našich webových stránkách. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak se zachází se soubory cookie, přečtěte si naše zásady cookies . Tyto předvolby personalizované reklamy můžete odhlásit na: https://adssettings.google.com/

Facebook: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences

Instagram: https://help.instagram.com/1415228085373580

Snapchat: https://support.snapchat.com/en-GB/article/advertising-preferences

Tik tok : https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=cs

Můžete si také přečíst o tom, jak nakládáme s cookies v našem zásady používání souborů cookie.

Za účelem zasílání newsletterů a různých nabídek prostřednictvím SMS, e-mailu nebo jiných kanálů přímého marketingu, organizovat zákaznické průzkumy, přijímat zpětnou vazbu a vyřizovat dotazy na našem zákaznickém fóru, potřebujeme o vás zpracovávat tyto informace:
• Název
• Adresa, telefonní číslo a e-mail
• Údaje shromážděné ze souborů cookie, například na které produkty jste klikli a jaké stránky jste navštívili. Přečtěte si více v našem zásady používání souborů cookie
• Informace, které sami poskytujete (např. pohlaví, preference a podobně).

Činíme tak pouze tehdy, když jsme obdrželi váš souhlas v souvislosti s vaším odesláním informací. Souhlas můžete kdykoliv odvolat nebo upravit. Chcete-li souhlas odvolat nebo upravit, kontaktujte zákaznický servis.
Činíme tak na právním základě, že zpracování je nezbytné k uspokojení našeho oprávněného zájmu nabízet vám naše produkty až 36 měsíců po vaší poslední aktivitě.
___________________________________________

S kým můžeme sdílet vaše informace?
Někdy sdílíme informace, včetně osobních údajů, s určitými příjemci za účelem provedení výše popsaného zpracování. Když dodavatelé a partneři třetích stran zpracovávají údaje naším jménem, ​​uzavíráme smlouvy o ochraně údajů, abychom zajistili, že tyto strany také zpracovávají vaše osobní údaje v souladu s právními požadavky. Nikdy neprodáváme vaše informace nikomu bez vašeho svolení.

Poskytovatelé služeb
Abychom naplnili účely našeho zpracování vašich osobních údajů, sdílíme vaše osobní údaje se společnostmi, které nám poskytují služby, např. pro zajištění expedice a dodání vašeho zboží nebo pro zajištění některých systémů. Tyto společnosti mohou zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi konkrétními pokyny a nesmějí vaše údaje používat k ničemu jinému než k tomuto.

Poskytovatelé platebních služeb
Ke správě plateb prostřednictvím webu využíváme různé poskytovatele platebních služeb. Poskytovatel platebních služeb je odpovědný za osobní údaje pro vlastní zpracování vašich osobních údajů a má na ně samostatné podmínky. Informace o jejich podmínkách a nakládání s osobními údaji vám poskytneme, když si zvolíte, jakou platební metodu chcete na webu použít.

Partneři
Abychom mohli našim partnerům kompenzovat návštěvnost, která k nám byla vygenerována prostřednictvím jejich kanálů, sdílíme s našimi partnery informace, jako je počet objednávek a kupní cena. Informace jsou sdíleny pouze za tímto účelem a nejsou prodávány ani dále sdíleny.

Ostatní příjemci
Vaše osobní údaje můžeme předávat dalším příjemcům, např. úřadům, pokud to vyžaduje zákon. Pokud je celý náš podnik nebo jeho část prodána nebo sloučena s jinou společností, mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny našim poradcům, potenciálním kupcům a jejich poradcům a předány novým vlastníkům podniku.

Převody mimo EU
Vaše osobní údaje můžeme předávat dalším příjemcům mimo EU. V případě těchto převodů jsou vždy zavedeny vhodné převodní mechanismy a bezpečnostní opatření.

Vaše práva
Podle evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů následující práva:

Právo na přístup
Máte právo vědět, jaké osobní údaje od vás používáme, a to prostřednictvím tzv. výpisu z registru. Pokud chcete kompletní výpis z registru, můžete nás kontaktovat služby zákazníkům pro pomoc.

Právo na opravu
Chceme zajistit, aby vaše osobní údaje byly správné a aktuální, a také máte právo na opravu jakýchkoli nesprávných informací o vás. Pokud se změní údaje, které jste nám poskytli, např. pokud změníte svou e-mailovou adresu, jméno nebo platební údaje, kontaktujte nás služby zákazníkům .

Právo odvolat souhlas a právo na omezení zpracování
Máte právo vznést námitku proti určitému zacházení, například pro účely související s přímým marketingem a distribucí newsletterů.

Právo být zapomenut
Za určitých okolností máte právo na vymazání vašich osobních údajů.

To však neplatí, pokud jsme například ze zákona povinni informace uchovávat nebo s nimi jinak nakládat, nebo pokud jsou informace potřebné k tomu, abychom mohli splnit smlouvu s vámi.

Abychom byli transparentní ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje (kromě těchto zásad), musíme poskytnout informace v souvislosti se shromažďováním těchto údajů. Uvádíme, jaké údaje zpracováváme, právní základ pro zpracování a jak dlouho se odhaduje, že budou tyto údaje zpracovávány. Na našich webových stránkách jsou navíc vždy zveřejňovány aktuální informace o zpracování osobních údajů.
___________________________________________

Jak Kugy chrání vaše osobní údaje?
Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili vaše osobní údaje před zničením, ztrátou a také před předáním vašich údajů neoprávněným osobám. Naším cílem je neustále zlepšovat naše bezpečnostní opatření.

___________________________________________

Změny zásad ochrany osobních údajů
Protože ve společnosti Kugy neustále vyvíjíme naše webové stránky a uživatelskou zkušenost s námi, mohou tyto zásady ochrany osobních údajů podléhat nezbytným změnám. Nejnovější verze je vždy k dispozici na našich webových stránkách.
___________________________________________

Kontaktujte nás
Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, vždy nás můžete kontaktovat služby zákazníkům nebo přes náš  Kontaktní formulář . V případě dotazů ohledně GDPR nás také můžete kontaktovat na adrese support@kugy.eu Pokud nejste spokojeni s odpovědí, kterou jste od nás obdrželi, nebo s tím, jak nakládáme s vašimi údaji, máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu.
___________________________________________

Soubory cookie
Přečtěte si více o cookies v našem zásady používání souborů cookie.